Kadra pedagogiczna

Na zajęciach dydaktycznych kadra stara się kształtować umysły małych odkrywców. Zajęcia dodatkowe rozwijają hobby, umiejętności i talenty przedszkolaków. Poprzez różnorakie wycieczki oraz spacery pokażemy im lepszy świat, wspólnie będziemy poznawać otaczająca nas przyrodę. Zapewnimy kontakt z rówieśnikami. Największym celem placówki jest dobro dziecka, rozumiane przez bezpieczeństwo, komfort, atrakcyjne formy zajęć i wysokie standardy edukacyjne. W kreowaniu oferty jesteśmy otwarci na pomysły rodziców. Kadra pedagogiczna pomaga i radzi, sprawi, że życie małego dziecka nabierze jeszcze więcej kolorów.

 

Dyrektor Przedszkola:

mgr Renata Szramik

 

Nauczyciele:

Grupa I

mgr Renata Szramik – nauczyciel dyplomowany

 • Studia wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej;
 • Studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej i resocjalizacji;
 • Studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą.

mgr Renata Gwóźdź – nauczyciel dyplomowany;

 • Studia wyższe magisterskie w zakresie wychowania przedszkolnego

Grupa II

mgr Gabriela Piętnik – nauczyciel mianowany;

 • Studia wyższe magisterskie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej;
 • Studia podyplomowe w zakresie wychowania przedszkolnego;
 • Studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą.
 • Kurs kwalifikacyjny z metodyki nauczania języka w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolu.

mgr Agnieszka Więcław – nauczyciel dyplomowany

 • Studia wyższe magisterskie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej;
 • Kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej.

Grupa III

mgr Danuta Cużytek – nauczyciel dyplomowany

 • Studia wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej;
 • Studia podyplomowe w zakresie wychowanie przedszkolnego;
 • Studia podyplomowe z logopedii.

mgr Agnieszka Więcław – nauczyciel dyplomowany

 • Studia wyższe magisterskie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej;
 • Kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej.

Grupa IV

mgr Agnieszka Jarosz-Wasiuta – nauczyciel kontraktowy

 •  Kolegium nauczycielskie o specjalności język angielski,
 • Studia magisterskie filologia angielska,
 • Studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

mgr Sylwia Biały – nauczyciel kontraktowy

 • Studia magisterskie z pedagogiki społeczno-opiekuńczej i pedagogiki rodziny,
 • Studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

mgr Ewa Sankowska – nauczyciel kontraktowy – zwolnienie lekarskie

 • Studia licencjacki z edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym
 • Studia magisterskie  z terapii pedagogicznej przez zabawę.

 

Każdy z naszych nauczycieli uczestniczy w licznych kursach, szkoleniach i warsztatach podnoszących jakość pracy.