Oferta edukacyjna

Nasza oferta…

W naszym przedszkolu każde dziecko jest traktowane indywidualnie i podmiotowo oraz posiada doskonałe warunki do kształtowania swoich zainteresowań i zdobywania nowych umiejętności. Przedszkole  oferuje dzieciom i ich rodzicom miłą i ciepłą atmosferę, szybką adaptację  nowoprzyjętych przedszkolaków (Dni Otwarte), wysokie kwalifikacje zawodowe kadry nauczycielskiej i efektywne działania edukacyjne.

 

Poprzez pracę na programach ministerialnych oraz programach autorskich opracowanych przez nauczycielki przedszkola placówka pomaga dzieciom wzrastać intelektualnie i emocjonalnie, kształtując w nich cechy niezbędne do późniejszej edukacji szkolnej. Poprzez kreatywne podejście nauczycieli do zajęć przedszkole wyzwala w dzieciach ich potencjał i spontaniczną dziecięcą radość. Uczymy życzliwości, empatii opierając się na uniwersalnych wartościach takich jak miłość, przyjaźń, wzajemny szacunek.

 

Kadra pedagogiczna to wysoko wykwalifikowani nauczyciele z zakresu: pedagogik, terapii pedagogicznej, logopedii. Stwarzamy każdemu dziecku szansę indywidualnego rozwoju na miarę jego możliwości i potrzeb poprzez bogatą ofertę zajęć dodatkowych:

  • język angielski,
  • rytmikę,
  • tańce.

Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, wrażliwość na piękno świata organizując bogato wyposażone kąciki przyrody, częste spacery oraz udział w programach ekologiczno – przyrodniczych np. „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

 

Chcemy wychować dziecko optymistycznie patrzące w przyszłość z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

 

Chcemy u dzieci rozwijać  aktywność twórczą i umożliwiamy kontakt ze sztuką poprzez comiesięczny kontakt dzieci z aktorami (profesjonalne teatrzyki).

 

Nasze przedszkole jest zawsze otwarte na nowości pedagogiczne i potrzeby dzieci oraz rodziców.

W naszych poczynaniach wspiera nas działająca w przedszkolu  Rada Rodziców.

 

Współpracujemy z różnymi instytucjami użyteczności społecznej na terenie Miasta i Gminy Jarosław  jak Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , Straż Pożarna, Policja, Poczta, Biblioteka Miejska, Dom Kultury, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon.

 

Jakość naszej pracy podnosi organizacja różnorodnych dodatkowych uroczystości, w których udział biorą rodzice i zaproszeni goście jak:

  • Pasowanie na przedszkolaka,
  • Święto Pluszowego Misia,
  • Święto Babci i Dziadka,
  • Jasełka ,
  • Święto Rodziny,
  • Pożegnanie starszaków
  • Andrzejki czy Bal karnawałowy.

 

Uczymy dzieci szacunku w stosunku do ludzi jak i zwierząt, budzimy w nich wrażliwość na krzywdę innych oraz niesienie pomocy tym którzy jej potrzebują. W dzieciach również pragniemy rozwijać postawę ekologiczną tak bardzo potrzebną w dzisiejszych czasach. Dzieci w naszej placówce czują się szczęśliwe, mają dużo swobody w zabawach i zajęciach ,a nauczyciel jest przede wszystkim pomocnikiem i przewodnikiem w indywidualnym rozwoju dziecka.