Zawieszenie.

Zawieszenie.

W dniach od 6-8 maja 2020 r. zawiesza się działalność  wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.