Ekokulturalne przedszkole II edycja

Ekokulturalne przedszkole II edycja

Ekokulturalne przedszkole
II edycja projektu ekologicznego dla przedszkoli
Pora na działanie, podejmij ekowyzwanie!

W tegorocznej edycji (2021/2022) skupimy się na podejmowaniu różnorodnych akcji na rzecz naszej planety, aby już od najmłodszych lat zaszczepiać w dzieciach chęć do działania i pokazać, że każdy ma wpływ na kondycję Ziemi i jest za nią odpowiedzialny.

W każdym miesiącu (od września do maja) zaproponujemy jedno zadanie-wyzwanie do zrealizowania z grupą przedszkolaków.

Cele główne

  • poszerzanie świadomości ekologicznej;
  • kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego;
  • rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska;
  • rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych;
  • zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste;
  • kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta;
  • nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

 

 Skip to content