Ciekawostki

Przykłady twórczego spędzania czasu z dzieckiem

Twórcze zabawy z dzieckiem:

 • rozwijają w sobie umiejętności psychospołeczne (umiejętność współpracy, nawiązywania kontaktów, nawiązywania i podtrzymywania relacji z innymi);
 • rozwijają w sobie umiejętności twórczego myślenia i rozwiązywania sytuacji trudnych
 • i zaskakujących;
 • uczą zasad funkcjonowania w grupie;
 • pogłębiają więzi między rodzicem a dzieckiem;

 

Ćwiczenia i zadania rozwijające twórczość dziecka z uwzględnieniem stopniowania trudności

 

Praca z obrazkami:

 

Wariant I:

 • nazywanie czynności i odczytywanie emocji postaci na obrazku przedstawiającym jakieś wydarzenie, fragment złożonej sytuacji, która wcześniej miała początek a później będzie miała zakończenie, domyślanie się dlaczego postać (lub obiekt) taki jest.

 

Wariant II:

 • po wytworzeniu pomysłów na temat przyczyny sytuacji przedstawionej na obrazku dynamicznym dzieci kładą na dużym formacie papieru ilustrację (jej kserokopię) i dorysowują elementy, które wg nich mogą znajdować się poza ilustracją – powstaje obraz, który wyjaśnia przyczynę, nieznane elementy przedstawionej sytuacji, lub to co znajduje się poza ilustracją.

 

Wariant III:

 • wyróżnienie przez dzieci elementów obrazka, opis pierwszego i drugiego planu, proponowanie przez dzieci głównej myśli logicznej obrazka, czyli tematu, uszczegółowienie opisu obrazka, wzbogacenie wypowiedzi dzieci poprzez postawienie pytania, stymulującego myślenie pytanie: „Co Cię zastanawia na tym obrazku? Co Cię dziwi? Czego chciałbyś/chciałabyś się dowiedzieć na temat tego wydarzenia, tej sytuacji, tej postaci?”; dziecko tworzy własną historyjkę obrazkową lub opowiadanie na temat prezentowanego obrazka z uwzględnieniem początku, przebiegu i zakończenia sytuacji.

Uwaga: W początkowym okresie poznawania przez dzieci sposobu pracy z obrazkami, gdy nie potrafią one werbalizować prawdopodobnych wydarzeń i treści oraz odpowiadać na pytania nauczyciela „Co cię dziwi na tym obrazku, co cię zastanawia?”, zadawać należyjeszcze pytania pomocnicze: „Co wydarzyło się przed chwilą? Co wydarzyło się chwilęwcześniej?”; „Co wydarzy się za chwilę?” „Jak zakończy się ta historyjka?” „Dlaczego…?Jak…? Po co….?” „Co jest poza ilustracją? Co można by było dorysować wokół ilustracji?” „Jakie dźwięki mogłyby dochodzić z obrazka? Jakie zapachy?3

Mapa myśli:

Wariant I:

 • Tworzenie mapy myśli np. na temat „Las” techniką „Gwiazda”- dziecko wybiera i układa na papierze pakowym obrazki o tematyce związanej z lasem, rodzic rysuje strzałki od napisu lub obrazka „las” do kolejnych obrazków (np. grzyb, mrówka, drzewo, ptak, lis, wiewiórka, świerk);

 

Wariant II:

 • Ćwiczenia i zabawy werbalne oraz plastyczne na temat niedostępny bezpośredniej obserwacji: „O czymmoże śnić wiatr ?” – wybieranie spośród udostępnionych przez rodzica obrazków i umieszczanie (lub naklejanie) ich na papierze wg techniki „Gwiazda skojarzeń”wokół zapisanego pytania „O czym śni wiatr?” (rodzic rysuje strzałki od pytania do kolejnych obrazków wybranych przez dzieci a dzieci próbują uzasadnić swoje wybory);

 

Wariant III:

 • Dziecko samodzielnie lub z zespole rysuje mapę myśli techniką „Gwiazda skojarzeń” na temat np. „Zdrowie”, „Jak pomóc zwierzętom przetrwać zimę?”, „Jak pomóc mamie w pracach domowych?”.

 

W czym są podobne i czym różnią się?:

Wariant I:

 • Wskazywanie różnic i podobieństw na obrazkach wydających się być z pozoru identycznymi;

Wariant II:

 • Wskazywanie różnic i podobieństw pomiędzy różnymi obrazkami, ale zgodnymi tematycznie (np. zabawy dzieci).

Wariant III:

 • Tworzenie przez dziecko dwóch (lub więcej) podobnych do siebie obrazków, zwierających różnice i podobieństwa, z wykorzystaniem dowolnych kształtów i barw.

Podobieństwa:

Wariant I:

 • Spośród zbioru obrazków wskazywanie jednego nie pasującego do zestawu, np. palma – kwiatek – kaktus – kot (3 rośliny i 1 zwierzę); śliwka – łyżeczka – jabłko – winogrono (3 owoce i 1 przedmiot);

Wariant II:

 • Spośród zbioru obrazków (słów) np. Jabłoń/ słoń/ łyżwy/ komputer/ dom/ namiot/ książkadobieranie w pary, grupy – obrazów posiadających wspólne cechy. Co mają wspólnego ze sobą np. słoń i namiot? Wystąpienie jakiegokolwiek pomysłu jest istotne. Każde zauważone podobieństwo jest ważne. Najbardziej wartościowe dla rozwoju twórczego myślenia są podobieństwa oparte na rzeczywistych, ważnych, ale ukrytych wspólnych cechach obiektów, np. Słoń i namiot : mają swoje wnętrze, starzeją się z czasem, muszą być myte, nie można w nich robić dziur , itp.;

Wariant III:

 • Odnajdywanie funkcji lub wykorzystania dziwnego przedmiotu, np. torebka z dziurami, kawałek kabla. Określanie Czego może być częścią? Do czego może się przydać?
Skip to content