Czyściochowe przedszkole

Czyściochowe przedszkole

Czyściochowe Przedszkole” to nowy program edukacyjny dla przedszkoli w całej Polsce, organizowany przez firmę Rossmann w ramach programu Rossnę! Junior.

Higiena osobista to jeden z istotniejszych elementów codziennego życia, który wpływa nie tylko na wygląd, ale również na zdrowie. Dobrych nawyków, także higienicznych, uczymy się już od najmłodszych lat. To, co wtedy przyswoimy, procentuje w dorosłym życiu.

Czas intensywnej nauki w wieku przedszkolnym warto wykorzystać także na kształtowanie dobrych nawyków higienicznych. Program Czyściochowe Przedszkole ma na celu pomagać nauczycielom w edukacji i motywowaniu przedszkolaków do codziennego dbania o higienę.

Cele programu:

rozwijanie samodzielności higienicznej dzieci,
wdrażanie do dbałości o swój wygląd zewnętrzny,
wdrażanie do stosowania zasad higieny osobistej,
wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych z czystością,
poznawanie podstawowych zasad higieny, nabywanie nawyków prozdrowotnych,
rozwijanie aktywności poznawczej.

Dzięki udostępnionym scenariuszom zajęć poświęconym różnym zagadnieniom higieny (m. in. czystość rąk, korzystanie z toalety, ochrona skóry czy mycie zębów). Dzieci realizując program „Czyściochowe Przedszkole” będą:

wiedziały, jakie są przyczyny wielu chorób,
wiedziały o myciu rąk w określonych sytuacjach, rozumiały potrzebę każdorazowego mycia rąk przed posiłkiem,
wiedziały, dlaczego należy zwalczać zarazki i jak zapobiegać ich roznoszeniu,
rozumiały niektóre powody dbania o zdrowie.Skip to content