OFERTA PRZEDSZKOLA i NABÓR

OFERTA PRZEDSZKOLA i NABÓR

REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW, PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Strona naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz żłobków i oddziałów żłobkowych:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/jaroslaw/Offers

Nasze przedszkole posiada bogatą ofertę:

 • opiekę, wychowanie oraz wsparcie wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • wyposażenie dziecka w umiejętności pozwalające mu rozpocząć naukę w szkole
 • wspomaganie rozwoju dziecka w wielu obszarach: fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy
 • nabywanie nowych umiejętności oraz zdobywanie wiedzy poprzez zabawę
 • dostosowanie metod pracy do wieku oraz możliwości dziecka
 • pobudzanie wrodzonej i naturalnej ciekawości dziecka
 • kształtowanie wartości i zachowań patriotycznych oraz otwartości na różne kultury
 • wsparcie w procesie samorozwoju oraz samodzielnej eksploracji świata
 • przygotowanie dziecka do sprawnego funkcjonowania w grupie przedszkolnej oraz poza nią
 • pomoce dydaktyczne wspierające rozwój zainteresowań i zdolności
 • wykwalifikowaną, kompetentną, pełną pomysłów kadrę pedagogiczną
 • innowacyjne metody nauczania języka angielskiego
 • zajęcia dodatkowe: logopedia, logorytmika,
 • zajęcia z pedagogiem specjalnym i psychologiem
 • współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym
 • zajęcia otwarte dla rodziców
 • spotkania z ciekawymi ludźmi, np.: lekarz, policjant, leśniczy
 • udział dziecka w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych oraz uroczystościach okolicznościowych
 • współpracę z instytucjami na terenie miasta, m.in. Miejska Biblioteka Publiczna, Sanepid, poradnią psychologiczno- pedagogiczną
 • udział w akcjach charytatywnych
 • pracę z nowoczesnym sprzętem multimedialnym tj.: tablica interaktywna, Magiczny Dywan, Ozoboty Bit z trasą puzzelkową, LEGO WeDo 2.0, Lego Education Coding Express,
 • systematyczne modernizacje łazienek oraz wyposażanie sal dydaktycznych w nowe meble i wykładziny,
 • zmodernizowany plac zabaw

Bierzemy udział ogólnopolskich i własnych programach edukacyjno- profilaktycznych:

 • „Ekokulturalne przedszkole”
 • „Z Kulturą mi do twarzy”
 • „20minutdlaMATEMATYKI”
 • „Wychowanie do wartości. Kształtowanie postaw i. respektowanie norm społecznych”
 • „Czyściochowe Przedszkole”
 • „Czyste powietrze wokół nas”
 • „Mamo tato wole wodę”
 • „Kubusiowi przyjaciele natury”
 • „Kodowanie na dywanie”
 • „Play with English”
 • „W świecie emocji”


Skip to content