Akademia Uczymy Dzieci Programować

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM „UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ”

W programie „Uczymy Dzieci Programować” naukę kodowania traktujemy jako z góry zaplanowany proces, gdzie każde działanie wynika z poprzedniego i jest wstępem do kolejnego. W naszych propozycjach zabawy około programistyczne wplatane są do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści, czy posiadanych narzędzi dydaktycznych. Można kodować na edukacji matematycznej, społecznej, językowej, artystycznej…można kodować wyłącznie offline lub łącząc aktywności unplugged z pracą z wykorzystaniem robotów edukacyjnych i sprzętu komputerowego.
Zaproponowane przez nas scenariusze sprawdzą się zarówno w przypadku edukacji realizowanej stacjonarnie, jak i zdalnie.
Z programem „Uczymy dzieci programować” nauka podstaw programowania będzie dla dzieci wartościową, wszechstronnie rozwijającą lekcją i świetną zabawą a dla nauczycieli doskonałą okazją do poszerzenia swoich kompetencji w zakresie wykorzystywania narzędzi TiK w procesie dydaktycznym.

 • AUTOR PROGRAMU: Anna Świć (Kodowanie na dywanie)
 • ORGRANIZATOR PROGRAMU: Fundacja Rozwoju Edukacji Cyfrowej, wsparcia udziela marka Edu-Sense
 • KOORDYNATORZY PROGRAMU: Anna Świć, Rafał Mitkowski

ADRESACI PROGRAMU:

 • Nauczyciele, edukatorzy i ich podopieczni w przedszkolach, szkołach a także innych placówkach o charakterze edukacyjnym
 • Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

CELE OGÓLNE:

 • Świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów kodowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji (edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna)
 • Nauka przez zabawę

CELE OPERACYJNE:

 • Kształtowanie miękkich kompetencji: rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności
 • Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań
 • Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro
 • Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne
 • Stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych
 • Przygotowanie do programowania blokowego

KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELI:

 • Wykorzystywanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych
 • Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych
 • Podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez proponowane im warsztaty online a także udostępniane materiały metodyczne
 • Oswojenie lęków związanych z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela

KORZYŚCI DLA RODZICÓW:

 • Wsparcie rodziców w świadomym i odpowiedzialnym wprowadzaniu dzieci w cyfrowy świat

KORZYŚCI DLA PLACÓWEK EDUKACYJNYCH:

 • Wzbogacenie bazy placówek o materiały dydaktyczno – metodyczne
 • Podniesienie prestiżu placówki

TEMATY COTYGODNIOWYCH ZADAŃ:

Wrzesień:

 • Miło cię widzieć – wracamy do przedszkola/szkoły
 • Ja, ty, my – tworzymy zakodowany grupowy/klasowy kodeks
 • Kolorowe, piękne, pachnące – jesienne owoce i warzywa
 • Moja miejscowość – ćwiczymy kierunki

Październik:

 • Jesień w parku – zadania dla mistrza łamigłówek
 • Jesień w lesie – poznajemy grzyby, tworzymy grę planszową
 • My się zimy nie boimy – tworzymy algorytm jesiennych przetworów
 • Dbamy o nasze zdrowie

Listopad:

 • Kap, kap, kap…rytmy wstępem do pętli
 • Polska – moja Ojczyzna…zakodowane symbole narodowe
 • Dawno…dawno…dawno temu…
 • Ubrania na zimowe dni – kategoryzowanie obiektów

Grudzień:

 • Przybądź Święty Mikołaju – droga czy kod?
 • Zabawy bez zabawek – jestem projektantem
 • Zakodowane święta
 • Coś się kończy, coś się zaczyna – planujemy

Styczeń:

 • Styczeń, luty, marzec…poznajemy miesiące, szukamy pętli w przyrodzie
 • Biało dookoła
 • Kochana Babciu, kochany Dziadku – zakodowana uroczystość
 • Bezpieczni zimą – tworzymy kod bezpiecznych zimowych zabaw

Skip to content