Budżet obywatelski na 2021 rok. Nowe kategorie zadań!

Budżet obywatelski na 2021 rok. Nowe kategorie zadań!

Budżet obywatelski na 2021 rok. Nowe kategorie zadań!

Ruszyła VII edycja Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy po raz kolejny mają możliwość decydowania o przeznaczeniu pieniędzy z miejskiej kasy zgłaszając własne pomysły na wydanie miliona złotych. Projekty obywatelskie, nie tylko o charakterze inwestycyjnym, można zgłaszać do 24 maja.

Nowa edycja Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego to również nowe rozwiązania, z którymi należy się zapoznać, by prawidłowo złożyć propozycję i wziąć udział w głosowaniu. Najważniejszą zmianą jest podział na kategorie – nie trzy jak do tej pory, a pięć oraz określenie max. liczby projektów, na które będzie można oddać głos. Regulamin – SPRAWDŹ

Do 24 maja br. każdy mieszkaniec, który uzyska poparcie pięciu innych osób, może zgłaszać inicjatywy do budżetu obywatelskiego na 2021 rok w pięciu kategoriach:

Kategoria A – projekty inwestycyjne duże, których koszty szacunkowe wynoszą od 40 001 zł do 100 000 zł dotyczące zadań realizowanych w ramach gminnych jednostek organizacyjnych (szkół, przedszkoli, żłobków, instytucji kultury); środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 300 000 zł;

Kategoria B – projekty inwestycyjne duże, których koszty szacunkowe wynoszą od 40 001 zł do 100 000 zł dotyczące zadań realizowanych poza sferą gminnych jednostek organizacyjnych; środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 300 000 zł;

Kategoria C – projekty inwestycyjne średnie, których koszty szacunkowe wynoszą od 10 001 zł do 40 000 zł dotyczące zadań realizowanych w ramach gminnych jednostek organizacyjnych (szkół, przedszkoli, żłobków, instytucji kultury); środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 120 000 zł;

Kategoria D – projekty inwestycyjne średnie, których koszty szacunkowe wynoszą od 10 001 zł do 40 000 zł dotyczące zadań realizowanych poza sferą gminnych jednostek organizacyjnych; środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 120 000 zł;

Kategoria E – projekty nieinwestycyjne, małe, których koszty szacunkowe wynoszą do 10 000 zł; środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 160 000 zł.

W kategoriach inwestycyjnych, czyli A, B, C i D, można zgłaszać projekty dotyczące zadań wyłącznie o charakterze inwestycyjnym, modernizacyjnym lub remontowym.

W kategorii nieinwestycyjnej, czyli E, można zgłaszać, tak jak dotychczas, propozycje działań głównie tzw. miękkich, takich jak wydarzenia, imprezy, szkolenia, konkursy, drobne prace upiększające czy adoptujące teren do potrzeb mieszkańców itp.

Wybierając projekty w tej edycji Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego będziemy mogli oddać tylko dwa głosy: jeden na projekt inwestycyjny, czyli taki, który należy do kategorii A, B, C albo D, i jeden na projekt nieinwestycyjny, a więc z kategorii E.Skip to content